Utrzymanie dróg i autostrad

Realizujemy kontrakty z zakresu kompleksowego utrzymania dróg oraz obiektów inżynierskich.

W zależności od formuły zawartych kontraktów jesteśmy odpowiedzialni między innymi za wykonywanie działań, które mają na celu:

  • patrolowanie dróg,
  • utrzymywanie MOP,
  • usuwanie śliskości zimowej i odśnieżanie,
  • zapewnianie przejezdności dróg,
  • mycie znaków,
  • koszenie traw,
  • zapewnianie czystości pasa drogowego
  • oraz wykonywanie napraw i utrzymywanie w należytym stanie obiektów inżynierskich i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Dla zapewnienia efektywności działań tworzymy bazy zlokalizowane w różnych częściach kraju. Prace realizujemy przy użyciu nowoczesnego i wydajnego sprzętu, a nad całością działań czuwa doświadczona kadra techniczna.

Interesuje Cię nasza usługa?

Skontaktuj się z nami!

Rejon północny:

Saferoad Services Gdańsk [Kabex]

Rejon południowy:

Saferoad Services PL [Grawil]