Produkcja masy termoplastycznej

Masa termoplastyczna GRAVIPLAST jest produktem opracowanym oraz ciągle udoskonalanym. Od 1994r. w Paczkowie, a od 2000r. we Włocławku Spółka pracuje nad rozwojem posiadanych receptur oraz stosuje rygorystyczną kontrolę jakości wyrobów. Z każdej produkowanej tony masy termoplastycznej pobierana jest próbka rozjemcza, która przechowywana jest przez kolejne cztery lata. Przy zastosowaniu mas termoplastycznych GRAVIPLAST Pro Struktura i Pro Spray można wykonywać oznakowanie strukturalne, profilowane, gładkie i spray. Wieloletnie doświadczenie firmy w produkcji i aplikacji masy termoplastycznej na polskich oraz zagranicznych drogach oraz liczne pozytywne referencje (m.in. Autostrady A4 , A2, A1, DK6, DK7, DK8 i droga S-3) są gwarancją długotrwałej funkcjonalności oznakowania na najwyższym poziomie. Autoryzowanymi wykonawcami oznakowania termoplastycznego GRAVIPLAST we Włoszech jest SEA SEGNALETICA STRADALE SPA, w Białorusi ILLC DORMARK a Polsce jest to m.in. firma: Dubr Sp. z o.o.