Zrównoważone postępowanie w biznesie

To esencja naszej misji, siła napędowa naszych działań oraz wizja, która nas napędza. W świecie pełnym złożoności, konsekwentnie dążymy do promowania bezpiecznego, odpowiedzialnego i zrównoważonego środowiska.

Wizja Zero ma kluczowe znaczenie dla naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Reprezentuje nasze holistyczne podejście do eliminacji nie tylko wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń związanych z ruchem drogowym, ale także do znacznego zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

Chcemy wprowadzić trwałe zmiany, które połączą zrównoważony rozwój środowiska, troskę o społeczność i ściśle przestrzegany porządek w naszych działaniach. 

To kompleksowe zobowiązanie podkreśla nasze zaangażowanie w wywieranie pozytywnego i trwałego wpływu na społeczeństwo: Dla każdego życia. Podczas każdej podróży.

Nie tylko spełniamy oczekiwania, ale też stajemy na czele naszej branży, wytyczając ścieżkę w kierunku bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Zaangażowanie w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Inicjatywa ONZ Global Impact

Grupa Saferoad jest uczestnikiem programu UN Global Compact. Poprzez uczestnictwo w nim przypieczętowaliśmy nasze zobowiązanie do bycia odpowiedzialnym biznesem poprzez dziesięć zasad zdefiniowanych przez ONZ. Dziesięć zasad wyboru zrównoważonych rozwiązań dotyczy praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Przeczytaj Communication on Progress

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych nakreślają wizjonerskie ramy 17 celów i 169 zadań, mających na celu sprostanie kluczowym wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym do 2030 roku. Cele te nie są jedynie aspiracyjne; dotyczą one krytycznych zagrożeń, chroniąc naszą planetę i zapewniając dobrobyt jej mieszkańcom.

SDG 3 - Dobre zdrowie i samopoczucie

ONZ ma za zadanie zapewnić zdrowe  życieoraz poprawę dobrobytu wszystkich ludzi, niezależnie od wieku. W szczególności, skupia się na poprawie bezpieczeństwa na drogach, co obejmuje cel podrzędny 3.6. Firma Saferoad dostarcza produkty i usługi, które wspierają zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Poprzez dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań bezpieczeństwa oraz dzielenie się wiedzą na temat zwiększania bezpieczeństwa na drogach, dążymy do poprawy standardów bezpieczeństwa w całej branży.

SDG 8 - Decent work and economic growth The UN goal aims to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. Saferoad believes in diversity and continuously work to increase this in our recruitment processes as well as ensuring an including and open work culture and opportunities for all. Saferoad takes its employees’ interests seriously and respects the UN Declaration of Human Rights and International Labour Organization (ILO) standards.
SDG 9 - Industry, innovation and infrastructure The UN goal aims to build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. Saferoad works to improve infrastructure safety, resilience and prepare it for the future needs for mobility. Through high-quality products and a strong R&D focus, we aim to be the front runner within our industry.
SDG 12 - Responsible consumption and production The UN goal aims to ensure sustainable consumption and production patterns. Saferoad takes measures to ensure that our consumption and production are sustainable at all times. We have ISO14001 certified most of our production facilities, implemented reporting of greenhouse gas emissions from production and screening of our suppliers.