Usuwanie oznakowania poziomego
Usuwamy oznakowanie poziome metodą hydromonitoringu.

Usuwanie starego lub zbędnego oznakowania przy użyciu wpody pod ciśnieniem 2.500 bar nie uszkadza nawierzchni drogi oraz nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Sprzęt, którym dysponujemy, umożliwia również wykonanie innych prac:

  • usuwanie gumowego osadu np. na powierzchni płyt lotniskowych,
  • usuwanie mleczka cementowego
  • usuwanie graffiti.

 

Skontaktuj się z nami!

Saferoad Services Gdańsk [Kabex]