Polityka prywatności

Saferoad Services Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Saferoad Services sp. z o.o. przestrzega zasad dotyczących ochrony prywatności. 
Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych.
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
§ 1 Informacje o gromadzeniu danych osobowych.
(1) Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych w czasie korzystania z naszej strony. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do Ciebie jako osoby, tzn. imię, nazwisko, adres, adres e-mail.
(2) Administratorem zgodnie z punktem 7 Artykułu 4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest Saferoad Services Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, Polska.
(3) Jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, informacje, które podajesz (Twój adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu, jeśli został przez Ciebie podany), będą przez nas przechowywane, by móc odpowiedzieć na Twoją wiadomość albo wykonać na Twoją rzecz usługę, której od nas oczekujesz. Usuwamy dane, które w związku z tym otrzymujemy, kiedy ich przechowywanie nie jest już dłużej wymagane i ograniczamy 
ich przetwarzanie do minimum, jeżeli istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. Przetwarzamy dane tylko tak długo jak jest to konieczne w celu wykonania usługi, której od nas oczekujesz albo tak długo, jak musimy biorąc pod uwagę przepisy dotyczące sprawozdawczości finansowej i inne powszechnie obowiązujące. 
(4). Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Saferoad Services sp. z o. o. Mogą być również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, obejmującym marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
 § 2 Twoje prawa.
(1) Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych: 
• Zgodnie z Artykułem 15 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, masz prawo uzyskać informacje o Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. W szczególności, masz prawo do informacji na temat celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorcach, którym dane są udostępnione, planowanego okresu 
przechowywania danych, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu, istniejącego prawa do wniesienia skargi, źródeł danych, jeżeli nie zostały zebrane przez nas, oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz – w przypadkach, w których ma to zastosowanie – istotnych informacji o tych danych;
• Zgodnie z Artykułem 16 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania niepoprawnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, które przechowujemy.
• Zgodnie z Artykułem 17 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest wymagane do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z 
prawnego obowiązku, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Zgodnie z Artykułem 18 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, nie potrzebujemy już danych osobowych, ale 
potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
• Zgodnie z Artykułem 20 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo żądać, by dane 
osobowe zostały przesłane do innego administratora.
• Zgodnie z puntem 3 Artykułu 7 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, jeżeli nam jej wcześniej udzieliłeś. W wyniku skorzystania z tego prawa, nie możemy w przyszłości przetwarzać Twoich danych na podstawie tej zgody.
(2) Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów zgodnie ze zdaniem 1 w literze f.) w punkcie 1 Artykułu 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, masz prawo wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zakładając, że istnieją ku temu powody wynikające z Twojej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu, o którym 
mowa w §1 (4). W tym ostatnim przypadku, masz ogólne prawo do sprzeciwu, które będzie przez nas uznane bez konieczności podawania szczegółów na temat Twojej sytuacji. 
Przekaż swoją prośbę lub sprzeciw na adres e-mail wloclawek@saferoad.pl lub 
pocztą na adres:
Saferoad Services sp. z o.o.
Ul. Komunalna 7
87-800 Włocławek
Polska
(3) Masz również prawo do wniesienia skargi wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych osobowych. 
§ 3 Gromadzenie danych osobowych w czasie odwiedzania strony internetowej
(1) W przypadku korzystania z witryny w celach informacyjnych, tj. bez rejestracji lub udostępniania nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe, które twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli chcesz obejrzeć naszą stronę, 
zgromadzimy następujące dane, które są niezbędne ze względów technicznych do prawidłowego wyświetlania naszej strony i zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa, co pozwala na uzyskiwanie informacji o nas oraz naszych usługach i produktach i stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawą prawną jest zdanie 1 litery f w punkcie 1 artykułu 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych): 
• Adres IP
• Data i czas żądania 
• Zawartość żądania (konkretna strona)
• Status dostępu/kod statusu HTTP
• Przesłana ilość danych
• Strona, z której zostało wysłane żądanie
• Przeglądarka
• System operacyjny użytkownika
• Język i wersja przeglądarki
(2) Nasza strona używa plików cookie. Są to małe pliki, które Twoja przeglądarka automatycznie tworzy i przechowuje na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie, 
itd.) kiedy odwiedzasz naszą stronę. Pliki cookie nie są szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani żadnego innego złośliwego oprogramowania. 
(3) Informacje przechowywane w plikach cookie powstają każdorazowo jako wynik korzystania z konkretnego urządzenia. Jednak to nie oznacza, że od razu znamy twoją 
tożsamość. Z jednej strony, korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. 
Na przykład, wykorzystujemy tzw. pliki cookie sesji do rozpoznania, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Te pliki są automatyczne usuwane po tym, jak opuścisz naszą stronę.
(4) Ponadto, by ulepszyć korzystanie z naszej strony, używamy też tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeżeli ponownie odwiedzisz naszą stronę, by skorzystać z naszych usług, strona automatycznie 
rozpozna Ciebie oraz wprowadzone przez Ciebie dane i ustawienia, żebyś nie musiał robić tego ponownie.
(5) Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane we wskazanych celach, tj. by chronić nasze prawnie uzasadnione interesy oraz interesy osób trzecich zgodnie ze zdaniem 1 litery 
f w punkcie 1 Artykułu 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 
(6) Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, żeby żadne pliki cookie nie były przechowywane na twoim komputerze lub by pojawiało się powiadomienie przed stworzeniem nowego pliku 
cookie. Jednak całkowite zablokowanie plików cookie może oznaczać, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.
§ 4. Zmiany w polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w wyniku zmieniającego się ustawodawstwa lub orzecznictwa. 
§ 5 Ogólne informacje
W Saferoad poważnie traktujemy kwestie prywatności korporacyjnej. 
Odpowiednie przepisy prawa wymagają, żeby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający osobom, których dane dotyczą, poufność oraz nienaruszalność ich danych. 
Zgodnie z tymi przepisami, zabronione jest przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem lub bez upoważnienia oraz celowe lub przypadkowe naruszenie bezpieczeństwa przetwarzania w taki sposób, by doprowadzić do zniszczenia, zagubienia, zmiany, 
ujawnienia lub zezwolenia na dostęp osobom trzecim. 
Z tego powodu, nasi pracownicy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, a w szczególności do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie poufności, zgodnie z literą f punktu 1 Artykułu 5 i punktem 4 Artykułu 32 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 


Maj 2018