Spotkanie przedstawicieli OIGD w Krakowie

Published on czerwiec 27, 2023

1 czerwca w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie przedstawicieli Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele największych firm budowlanych w Polsce: GDDKiA, Strabag, Budimex S. A. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Saferoad Grawil Sp. z o.o. Podczas spotkania uczestnicy omówili najważniejsze problemy, związane ze środowiskiem drogowców, m. in. waloryzację kontraktów inwestycyjnych i utrzymaniowych, zagadnienia związane z odpadami w drogownictwie, certyfikację wykonawców w zamówieniach publicznych, problemy kadrowe oraz konieczność budowania systemu edukacji na potrzeby branży budowlanej. Pani Prezes Zarządu OIGD Barbara Dzieciuchowicz oraz pan Prezydent Izby Przemysław Klonowski i podziękowali również firmom, których pracownicy aktywnie uczestniczyli w pracach zespołów merytorycznych działających w Izbie i którzy dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą. Wśród wyróżnionych firm znalazła się także nasza firma - Saferoad Grawil, która uhonorowana została za dotychczasową współpracę i wkład podczas prac zespołów merytorycznych działających w Izbie. Prezes Grzegorz Marcinkowski w Zespole ds. utrzymania, prezes Artur Kawa i dyrektor Aleksander Glowania w Zespole ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego otrzymali podziękowania za swoje duże zaangażowanie i dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z innymi.