Grupa Saferoad angażuje się w inicjatywę Science Based Targets

Published on kwiecień 16, 2023

Grupa Saferoad dołącza do światowej społeczności firm, które angażują się w działania na rzecz klimatu i środowiska.

Czym jest Science Based Targets initiative

To strategia dekarbonizacji. W miarę jak rośnie presja klientów oraz inwestorów na podejmowanie działań związanych z ograniczeniem wpływu na środowisko, zwiększa się poziom wymagań stawianych firmom. Podejmowanie coraz bardziej ambitnych zobowiązań klimatycznych wiąże się z zapotrzebowaniem organizacji na dokładną kalkulację emisji gazów cieplarnianych a także świadome zdefiniowanie celów dekarbonizacji.

"Zmiany klimatyczne to jeden z najbardziej palących problemów, z jakimi boryka się obecnie nasza planeta, i zdajemy sobie sprawę, że mamy do odegrania rolę w rozwiązaniu tego problemu. Przystąpienie do SBTi pomoże nam zademonstrować przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju i wysłać jasny sygnał do naszych interesariuszy - w tym naszych pracowników, klientów, inwestorów i dostawców - że jesteśmy zaangażowani w tworzenie zrównoważonej przyszłości dla wszystkich", mówi Oscar Sandell, CHRO Saferoad Group. 

Dlaczego dołączamy do SBTi

SBTi to współpraca pomiędzy CDP, United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) oraz World Wildlife Fund (WWF), która pomaga firmom w ustalaniu i osiąganiu ambitnych celów klimatycznych zgodnych z najnowszą wiedzą na temat klimatu. Poprzez dołączenie do tej inicjatywy, Saferoad zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z tym, co według najnowszej nauki, jest niezbędne do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C.